Omfattande Multilayer PCB Design Guide - MOKO (2023)

Multilayer printed circuit boards (PCB) har blivit en kritisk komponent i modern elektronik på grund av deras förmåga att erbjuda högre densitet, förbättrad signalintegritet och effektiv värmehantering.Allt eftersom elektroniska enheter fortsätter att öka i komplexitet,utformningen av flerlagers PCB spelar en avgörande roll för att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet.I denna omfattande guide,vi kommer att fördjupa oss i grunderna för flerlagers PCB-design,täcker viktiga faktorer att ta hänsyn till,Bästa metoder,och felsökningstips för att skapa högkvalitativa multilayer PCB-designer.Oavsett om du är en erfaren designer eller nybörjarePCB design,den här guiden kommer att ge värdefull information och praktiska instruktioner för att göra din flerskiktsmönsterkortsdesign ännu bättre.

Grunderna i multilayer PCB Design

För att förstå multilayer PCB design,låt oss definiera först vad är en pcb PCB är en tunn skiva gjord av isolerande material,som glasfiber,med ledande banor,känd som spår,tryckt på den.Dessa spår förbinder olika element, såsom motstånd, kondensatorer och integrerade kretsar,att skapa en fungerande elektronisk krets.

I enflerskikts kretskort,flera lager av isoleringsmaterial staplas ihop,med fotspår tryckta på varje lager.Dessa lager är sammankopplade med hjälp av vias,som är små hål borrade genom lagren och fodrade med ledande material.Antalet lager i ett flerskiktskretskort kan variera beroende på kretsens komplexitet och designkrav.

Jämföra med en madrassochDubbellagers PCB,Multilayer PCB erbjuder många fördelar.De möjliggör större kretstäthet,eftersom komponenter kan placeras på båda sidor av kortet och sammankopplas genom flera lager.De ger också bättre signalintegritet,eftersom spår kan dirigeras till olika lager för att minimera störningar. Dessutom,Flerskiktiga PCB kan effektivt hantera värmen som genereras av komponenterna,tack vare närvaron av kraft och jordplan.

Faktorer att ta hänsyn till vid design av flerskiktskretskort

Omfattande Multilayer PCB Design Guide - MOKO (1)

Att designa ett flerlagers PCB involverar flera kritiska faktorer som måste beaktas för att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet:

Signalintegritet

Signalintegritet avser kvaliteten på signaler som sänds genom spår på ett PCB.Faktorer som impedanskontroll,transportlinjeeffekt, ochEMI/EMC överväganden kan avsevärt påverka signalintegriteten.Och vi bör vara uppmärksamma på höghastighetssignaldirigering,undvika problem,och minimera brus för att säkerställa tillförlitlig signalöverföring.

Styrka integritet

Strömintegritet är avgörande för en stabil och pålitlig drift av elektroniska kretsar.Designa ett lämpligt eldistributionsnät(PDN),placera avkopplingskondensatorerna strategiskt,och optimering av effektnivådesign är viktiga överväganden i flerlagers PCB-design för att minimera effektrelaterade problem,som spänningsfall och jordstuds.

Termiska överväganden

Värmeavledning spelar en avgörande roll för prestanda och tillförlitlighet hos elektroniska kretsar.Det är absolut nödvändigt att du noggrant överväger placeringen av komponenterna,innehåller termiska dioder,och använd koppargjutgods som effektiva åtgärder för att reglera och förhindra överhettning,speciellt i krävande applikationer som involverar hög effekt eller höga temperaturer.

Layoutproblem

Den effektiva prestandan hos ett flerskikts kretskort är starkt beroende av det strategiska arrangemanget av dess komponenter.Det är viktigt att överväga faktorer som korrekt komponentplacering,rutttekniker,och uppfylla krav på avstånd och avstånd för att säkerställa optimal signalöverföring,minimal brusstörning,och förenklade monterings- och testprocedurer.

Design för tillverkningsbarhet (DFM)

Att se till att ett flerskiktskretskort är utformat med tillverkningsbarhet och monteringsvänlighet i åtanke kan undvika kostsamma omarbetningar och förseningar i produktionsprocessen.Faktorer som panelisering,Svetsmaskdesign,och kopparbalans är kritiska DFM-frågor som måste övervägas noggrant.Korrekt panelteknik,genomtänkta svetsmaskdesigner,och balanserad kopparfördelning är viktiga aspekter att beakta för att optimera tillverknings- och monteringsprocesser,minska potentiella problem,och säkerställa ett smidigt produktionsflöde utan kostsamma fel.

Bästa praxis för design av flerskiktskretskort

Omfattande Multilayer PCB Design Guide - MOKO (2)

Att följa branschens bästa praxis är avgörande för att designa flerskikts-PCB av hög kvalitet,några av de bästa metoderna inkluderar:

 • Användning av lämpliga designverktyg

Använd avancerade designverktyg som är speciellt utformade för flerlagers PCB-design,som Altium Designer,Kadens Allegro,ή Mentor Graphics PADS.Dessa verktyg erbjuder avancerade funktioner,såsom impedanskontroll,hantering av lagerstapling,och signalintegritetsanalys,vilket i hög grad kan hjälpa designprocessen och säkerställa optimal prestanda.

 • Noggrann nivå stapling design

Strategiisera nivåstapling noggrant enligt designkrav,som inkluderar signalintegritet,makt integritetoch värmehantering.För optimal prestanda,det är nödvändigt att överväga faktorer som antalet lager,materialval,och individuell lagertjocklek.

 • Impedanskontroll

Impedanskontroll är avgörande för höghastighetskonstruktioner för att säkerställa konsekvent signalöverföring. Under designprocessen,Lämpliga riktlinjer för spårbredd och avstånd måste följas för att uppnå den impedans som krävs för signalspår och impedansmatchning för höghastighetssignaler.

 • Mark och elektriskt flygplansdesign

Korrekt utformade mark- och effektnivåer gynnar signalintegriteten,makt integritetoch värmehantering.Använd stabila jord- och effektnivåer när det är möjligt för att minimera impedansdiskontinuiteter och minska brus. Sålänge,vi måste säkerställa korrekt kraftfördelning och kondensatorplacering frånkoppling för att upprätthålla en stabil strömförsörjning.

 • Produkt plats

Placera komponenterna försiktigt på kretskortet för att minimera spårlängder,minska bullret,och optimering av termisk hantering.Tänk på faktorer som signalflöde,Kraftbehov,och termiska hänsyn vid placering av komponenter för att uppnå effektiv layout.

 • Rutningstekniker

Använd korrekta rutttekniker,såsom differentiell parrouting,matchlängd,och undvika 90 graders hörn,för att minimera signalreflektioner, konfrontation,och andra signalintegritetsproblem.Följ designregler och utrymmeskrav för att säkerställa korrekt konstruktion och montering.

 • Termisk hantering

Tillämpning av effektiva termiska hanteringstekniker,såsom termiska dioder,koppar häller,och kylflänsar,för att avleda värmen som genereras av komponenterna och förhindra överhettning.Tänk på faktorer som läckage av komponenter,materials värmeledningsförmåga,och luftflöde till systemet för effektiv värmehantering.

 • Dra nytta av designvalidering och simuleringsverktyg

Använd banbrytande verktyg för designvalidering och simulering,inklusive elektromagnetisk simulering,termisk analys,och signalintegritetsanalys,att noggrant utvärdera PCB-prestanda före tillverkning.Detta proaktiva tillvägagångssätt möjliggör tidig upptäckt och lösning av eventuella problem under designprocessen,säkerställer ett perfekt slutresultat.

Felsökningstips för flerlagers PCB-design

Trots bästa praxis,problem kan uppstå under designprocessen för flerskiktskretskort.Här är några felsökningstips för att hantera vanliga utmaningar:

Signalintegritetsproblem: Vid problem med signalintegriteten,som reflektioner, konfrontation,eller buller,utvärdera och justera spårets bredd,distans,och impedansmatchning.Utnyttja simuleringsverktyg för att noggrant analysera och optimera signalintegritetsprestanda för optimala resultat.

Kraftintegritetsproblem: När du upplever problem med strömintegritet som spänningsfall,studsa på marken,eller EMI,Optimering av eldistributionsnätet bör övervägas(PDN) planen,placera avkopplingskondensatorerna närmare komponentens strömanslutningar,och effektnivådesignoptimering.

Värmehanteringsfrågor: När du upplever problem med värmehantering som överhettning eller hot spots,överväg att justera komponentplaceringen,lägga till termiska dioder eller kylflänsar,och kopparflödesoptimering för att förbättra värmeavledning.

Konstruktions- och monteringsfrågor: Om du har tillverknings- eller monteringsproblem,som felställningar,svetsmaskfel,eller kopparbalansproblem,konsultera DFM-riktlinjerna,panelgranskning och lödmaskdesign,och att säkerställa korrekta avstånds- och avståndskrav.

Test- och valideringsproblem: Om du stöter på problem under testning och validering,såsom driftfel eller prestandaavvikelser,granska design och simuleringsresultat,och rådgör med experter för att identifiera och åtgärda problem.

slutsats

Att designa flerlagers PCB kan vara komplicerat och svårt,men följer bästa praxis och utnyttjar avancerade designverktyg,tror att du kan skapa en framgångsrik PCB-design.Det är också viktigt att ha ett nära samarbete med erfarna PCB-designers, ingenjörer,och tillverkare för att säkerställa bästa möjliga resultat. MOKO Technology, en ledande PCB-tillverkare i Kina,han nästan skryter20års erfarenhet av att tillhandahålla ledande PCB-lösningar.Våra heltäckande tjänster sträcker sig från PCB-design och prototypframställning till tillverkning,PCB monteringoch tester.Med vårt team av specialiserade yrkesmän som har nödvändiga färdigheter och kunskaper,vi är väl rustade för att säkerställa framgången för din flerskiktiga PCB-design.Kontakta oss idag för att starta ditt nästa PCB-projekt.

FAQs

How do you find the number of layers in a PCB? ›

The number of PCB layers also depends on pin density and signal layers. As indicated by below chart, a pin density of 1.0 will necessitate 2 signal layers, and the number of necessary layers goes up as the pin density drops. With a pin density of 0.2 or less, you will need PCBs with at least 10 layers.

How to make 4 layer PCB? ›

There are four wiring layers: Top layer, bottom layer, VCC, and GND. Generally, through holes, buried holes, and blind holes are used to connect the layers. There are more buried and blind holes than double-side boards. In addition, try not to run signal track on the two layers of VCC and GND.

What is multilayer PCB board? ›

A Multilayer PCB is a printed circuit board that has more than 2 layers, unlike a double sided PCB or a 2 layer PCB board, which only has two conductive layers of material. All multilayer PCB's must have at least three layers of conductive material.

What is a PCB with more than 2 layers and must have a minimum of 3 conductive layers of conductive material or copper? ›

Multilayer PCB is a Printed Circuit Board with more than 2 layers. A Double-Sided PCB has two conductive layers on top and bottom of the PCB substrate. A Multilayer PCB must have a minimum of 3 conductive layers of conductive material or copper layer. All the layers are interconnected with copper plated holes.

How do you trace multi layer PCB? ›

Use the free multimeter's probe to touch a single spot on the board. Then using your finger with the foil move it over the components touching the soldered parts. Thus you will cover more area quicker and when you hear the multimeter beeping - you have found your track on the PCB.

How many layers are in a multilayer PCB? ›

Most of the standard multilayer PCBs have between 4 and 8 layers. Depending on how complicated the application is, smartphones can have up to 12 layers. Also, since laminating an odd number of layers can result in a circuit that is excessively complex and has problems, manufacturers prefer even layers over odd ones.

Can a PCB have 3 layers? ›

Frequently between 3 and 8 layer PCBs are used as these offer the right amount of complexity for most purposes. There is the capacity for more layers however depending on device. These are likely to be different depending on the various device.

How thick should PCB layers be? ›

What is Standard PCB Thickness? Many contract manufacturers may say that the standard PCB thickness is 1.57 mm, or approximately 0.062 in.

How thick is 3 layer PCB? ›

The printed circuit board's material has an impact on it. It is common to divide the typical copper thickness for a three-layer PCB into 1oz (35 mm), 2oz (70 mm), and 3oz (105 mm). The copper thickness will, of course, depend on the sort of board made.

Is it possible to have a 7 layer PCB? ›

These layers include power planes, ground planes, and routing layers. A 7 layer PCB is ideal for high-speed applications since they include more routing layers. Also, manufacturers use copper-plated holes to interconnect all the layers in this PCB. A 7 layer PCB is complex by design.

What is the 3W rule in PCB design? ›

The 3W rule for crosstalk states that parallel traces should be at least 3W away from each other, measured from center to center of the trace, to minimize coupling between them, where W = width of your trace.

What is the rule for PCB spacing? ›

Under the IPC 2221 voltage and spacing standards, the minimum PCB clearance rules (really, the clearance between any two conductors) is 0.1 mm for general-purpose devices or 4 mils. For power conversion devices, this minimum PCB trace with and spacing is 0.13 mm, or 5.1 mils.

How thick is a typical 4 layer PCB? ›

We process four layer PCB boards with final thickness of 0.020", 0.031", 0.040", 0.047", 0.062", 0.093" and 0.125". You may select ½, 1 or 2 ounce inner layer copper foil for your printed circuit board. While our 4, 6, and 8 layer PCBs are limited to 16X22 inches the 10 layer maximum size is 14x20.

How thick is 4 layer FR4 PCB? ›

FR4 Thickness Design Considerations. The standard thickness of PCBs is 1.57 mm. Some manufacturers will accommodate other specific thicknesses of 0.78 mm or 2.36mm. When we say "thick" or "thin" FR4, we're generally comparing to the standard thickness of 1.57 mm.

How thick is 4 layer PCB dielectric? ›

Four-Layer PCB Thickness Standard

The four-layer printed circuit board comprises five different thicknesses, which are: 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, and 1.6mm.

Is it better by increasing the layers of PCB? ›

Multi-layer PCB fabrication consists of laminating more than two conductive layers together and there can be various amounts of layers, depending on the application requirement. Having more layers inside the circuit board allows more circuitry and wiring for more complex applications.

How do you find a short to ground on a PCB? ›

How to Find a Short Circuit on a PCB
 1. Key Takeaways. Learn the signs of a short circuit. ...
 2. Visually Scan the PCB. ...
 3. Look for Signs of Burnt Components. ...
 4. Probe with a Multimeter. ...
 5. Use a Thermal Camera. ...
 6. Destructive Testing.
Aug 19, 2020

How are components attached to multilayer PCB? ›

Multilayer PCBs are built by joining all the number of layers and materials at high temperature and pressure so as to remove any trapped air between the layers. Resin and adhesive material is used to stick the components and different layers together.

What is the green layer on PCB called as? ›

Did you know that the vast majority of PCB's are green? But, why are printed circuit boards green? It is due to the solder mask, which protects the copper circuits printed on the fibre glass core to prevent short circuits, soldering errors, etc. The colour of the solder mask gives the board its appearance.

How thick is a PCB multilayer? ›

The standard pooling thickness for multilayer PCBs is 1.55mm.

Why is there no 3 layer PCB? ›

Actually, 3 layers PCB does exist, they have rarely used because 4 layers PCB can cover all that a 3 layer PCB can do while has more advantages.

How thick are 6 layer PCB layers? ›

Six layer boards are produced in thickness of 0.031", 0.040", 0.047", 0.062", 0.093" and 0.125" with the same inner layer foil options. Both our eight and ten layer boards are available in finished thickness of 0.062", 0.093" and 0.125".

What is the minimum PCB layer thickness? ›

PVB interlayers which are at least 1.52mm (or thicker) are recommended.

What is 10 layered of PCB? ›

What is 10 layer PCB? 10 layer PCBs are multilayer printed circuit boards used when six routing layers are needed. You use 10-layer printed circuit boards in applications that need proper electromagnetic conductivity.

How thick is 3 oz copper on a PCB? ›

General Guideline for Min Spacing by Copper Weight
General Guideline for Min Spacing by Copper Weight
1 oz3.5 mil (0.089 mm)
2 oz8 mil (0.203 mm)
3 oz10 mil (0.254 mm)
4 oz14 mil (0.355 mm)
1 more row

How thick is 20 layer PCB? ›

20 Layer PCB design consists of one or more prepregs and cores. The cores are made up of a copper-plated glass protected by epoxy laminate sheets. While the core thickness ranges from 0.1mm to 0.3mm.

Does PCB thickness matter? ›

PCBs have multiple factors that affect their thickness, and each is something important to consider when designing one for your use. The size of the copper is a big thing to consider, as it controls the signal's strength and reliability and can overheat if made too small.

What is the max PCB thickness? ›

Standard PCB Thickness:

The typical thickness is 0.063 inches (1.57mm) which is a standardized level from the past. This is because of the 0.063 inches plywood sheets used as substrates in electronic devices during the plywood industry. Today,the thickness range however is 0.008-0.240 inches which you can choose from.

How thick is 1 oz copper PCB? ›

1 oz copper (~35µm thick or 1.4 mils) — Standard internal layer copper thickness for "standard construction product for 1 oz and 2 oz finished copper weight selections.

How thick is PCB through hole plating? ›

IPC Class I and II plated through holes require an average thickness of 20 microns, with spots no thinner than 18 microns, while IPC Class III holes require an average of 25 microns, with spots no thinner than 20 microns.

What is the rule of thumb for PCB design? ›

A good rule of thumb is to keep a space of at least 40mil between the components, and at least 100mil between each component and the edge of the PCB. On the solder side of the PCB, also avoid placing components in close proximity to through-hole terminals.

What is the maximum hole size for PCB? ›

Although there is no fixed hole size that must be used, there is a definable range of standard PCB drill hole sizes to guide your selection. By choosing a hole size between 5 mil (0.13 mm) to 20 mil (0.51 mm), your CM should be able to accommodate your design, although the smaller sizes may cost more.

What is the maximum PCB aspect ratio? ›

The aspect ratio for standard drilling is limited to 10:1. At Tempo, advanced drilling is used with an aspect ratio of 20:1. If the hole size is below 0.006” then laser drilling is required, which has an aspect ratio of 2:1.

What is 20h rule in PCB design? ›

The 20-H rule is a printed circuit board layout guideline. On boards with power and ground planes, the fringing field at the edges of the board is contained by backing the edge of the power plane away from the edge of the board by a distance equal to 20 times the separation distance between the planes.

How to reduce crosstalk in PCB? ›

PCB Best Practices for Avoiding Crosstalk
 1. Reduce the length that two lines are allowed to run in parallel.
 2. Be sure to have solid return paths where possible.
 3. Use differential signaling where applicable.
 4. Use guard traces with vias connected to ground.
Jun 18, 2019

What is the minimum PCB via diameter? ›

Minimum-sized vias (0.25-0.3 mm) are typically preferred. Smaller epoxy-filled vias require less material; however, depending on board thickness, smaller vias may necessitate laser drilling.

How close can traces be to edge of PCB? ›

Keep traces at least 0.025” from the deepest edge of the mouse bite. Determining and implementing PCB board edge clearance requirements should be an essential part of your design process. These rules extend to every aspect of PCB manufacture, including components, connectors, drill holes and traces.

Can PCB traces be too wide? ›

Traces that are too wide can affect how easily the components will solder during PCB assembly. The wide traces used for power and ground nets can also act as a heat sink, leading to uneven heating and poor solder joints.

How do I count the number of hidden layers? ›

The number of hidden neurons should be between the size of the input layer and the size of the output layer. The number of hidden neurons should be 2/3 the size of the input layer, plus the size of the output layer.

How thick is 4 layers of PCB? ›

We process four layer PCB boards with final thickness of 0.020", 0.031", 0.040", 0.047", 0.062", 0.093" and 0.125". You may select ½, 1 or 2 ounce inner layer copper foil for your printed circuit board. While our 4, 6, and 8 layer PCBs are limited to 16X22 inches the 10 layer maximum size is 14x20.

What is 2 layer of PCB? ›

The 2 layer PCB ( double-sided PCB )is a printed circuit board with copper coated on both sides, top and bottom. There is an insulating layer in the middle, which is a commonly used printed circuit board. Both sides can be layout and soldered, which greatly reduces the difficulty of layout, so it is widely used.

How do I select the number of hidden layers? ›

Choosing Hidden Layers

If data is less complex and is having fewer dimensions or features then neural networks with 1 to 2 hidden layers would work. If data is having large dimensions or features then to get an optimum solution, 3 to 5 hidden layers can be used.

What is the optimal number of hidden layers to stack? ›

The number of hidden neurons should be between the size of the input layer and the size of the output layer. The number of hidden neurons should be 2/3 the size of the input layer, plus the size of the output layer. The number of hidden neurons should be less than twice the size of the input layer.

What happens when you increase the number of hidden layers in a multi layer? ›

If you increase the number of hidden layers in a Multi Layer Perceptron, the classification error of test data always decreases.

Does the input layer count as a layer? ›

Input layer does not count as the number of layers of a network.

What are the FR4 core sizes? ›

Standard FR4

Thickness from 0.2 to 3.2 mm. Thickness from 0.2 to 3.2 mm.

What is the best thickness for PCB? ›

What is Standard PCB Thickness? Many contract manufacturers may say that the standard PCB thickness is 1.57 mm, or approximately 0.062 in.

How do I choose a batch size? ›

In practical terms, to determine the optimum batch size, we recommend trying smaller batch sizes first(usually 32 or 64), also keeping in mind that small batch sizes require small learning rates. The number of batch sizes should be a power of 2 to take full advantage of the GPUs processing.

How many dense layers do I need? ›

There is no restriction of how many dense layers you should have, but one thing to be careful of is that the last dense layer must have the right number of neurons and appropriate activation function, best representing the task at hand. This is how you can implement a FC layer having two dense layers.

Is more hidden layers better? ›

So, if the criteria of the problem is to get the better accuracy, then large number of hidden layers is the most suitable solution but if the time complexity is the major factor of an application then large number of hidden layers will not work in these types of application.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 09/14/2023

Views: 6136

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.